USŁUGI

Obsługujemy przedsiębiorców z różnych branż w tym m.in. finansowej, budowlanej, transportowej, produkcyjnej, a także wspólnoty mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych – Nadleśnictwa, banki.

Osobnym segmentem usług jest pomoc prawna dla klientów indywidualnych.

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria oferuje pomoc prawną dla przedsiębiorców m.in. w następującym zakresie:

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH


Szczególną dziedziną, którą Kancelaria zajmuje się, jest pomoc prawna związana ze stosowaniem polityki bezpieczeństwa informacji. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest nieodłącznie związane z prowadzeniem każdej działalności gospodarczej i wymaga stosowania się do przepisów, których zaniechanie może skutkować sankcjami administracyjnymi oraz karnymi.


Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie realizowania obowiązków narzuconych na administratorów danych osobowych , pomoc prawną w opracowaniu całokształtu dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym: